Provozní řád

Hlavním cílem pravidel provozního řádu je zajištění bezpečnosti našich klientů a koní. Jezdecká škola Praha 7, její provozovatelé a instruktoři vykonávají svou činnost s odbornou péčí a maximální snahou o snižování možných rizik souvisejících s výukou jízdy na koni.

Všechny osoby (tj. jezdci a jejich případný doprovod) musí dbát pokynů odpovědné osoby Jezdecké školy.

Děti do 15 let přicházejí a odcházejí v doprovodu osoby starší 18 let, která je za toto dítě odpovědná.

Jezdec ani jeho doprovod nepřichází k žádnému koni bez vědomí odpovědné osoby Jezdecké školy.

Lekce v sedle trvá 50 min. (resp. 25 min.).

Na dohodnutou lekci přichází jezdec alespoň 10 min. před samotným začátkem lekce.

Dohodnutou lekci lze zrušit do 9 hodin příslušného dne, kdy se měla lekce konat.

Pokud nebude lekce zrušena včas, jezdec lekci uhradí v plné výši.

Případný pozdní příchod nebude jezdci nahrazován, tzn. lekce nebude trvat celých 50 min. (resp. 25 min.).

Jezdec je povinen mít během výuky bezpečnostní přilbu, tu mu poskytne Jezdecká škola (pokud nemá vlastní).

Účastí na výuce jezdec (příp. jeho zákonný zástupce) bere na vědomí a výslovně souhlasí s tímto provozním řádem.